Margriet Formanoy

Ik heb in 2011 een burn-out gehad. Achteraf denk ik dat het een samenloop van omstandigheden is geweest. Vaak zie je pas echt wat er gebeurd is als het voorbij is. Mijn jongste kind was net van de borstvoeding af, maar weigerde iets anders. Voedselallergie bleek de oorzaak te zijn en veel ziekenhuisopnames volgden. Ik dacht dit prima te kunnen combineren met werken, maar vloog een paar maanden later gierend de bocht uit. Gierend zeg ik, omdat ik van de ene op de andere dag ineens niets meer kon. Mijn hartslag steeg rustig naar 180 slagen per minuut, terwijl ik alleen maar wandelde!

Een paar maanden later lag ik met oud en nieuw in het ziekenhuis, met medisch niet te verklaren klachten. Mijn lijf was mijn gedrag van altijd maar doorgaan zat en gooide er letterlijk alles uit. Ik besloot op dat moment mijn leven anders in te richten, anders zou ik er aan onderdoor gaan. Voor mij hield dat in dat ik voortaan meer gehoor gaf aan mijn eigen gevoel en minder aan de (ingebeelde) verwachtingen van anderen. Achteraf vind ik de burn-out een cadeautje, maar ik weet nog heel goed dat ik dat toen niet vond.

Ik vind het boeiend om samen te kijken naar wat er wel en niet werkt en welke verandering nodig is om de balans hierin te verbeteren. Daarbij maak ik vaak gebruik van wetenschappelijke inzichten, maar ook intuïtie. Ik werk als zzp'er en werk vanuit een coöperatie met andere arbo-professionals (PreventPartner) en daarnaast als wandelcoach bij Liberi coaching.

Opleiding

Ik heb bewegingswetenschappen gestudeerd, met verschillende afstudeerrichtingen (ergonomie, gezondheidszorg en psychomotorische therapie). 

Ervaringen

"Margriet is een vrolijke enthousiaste vrouw. Ze houdt van aanpakken, is daadkrachtig en neemt veel initiatief. Dat wat ze doet, doet ze met een doel. De basis hierin is contact en afstemming."

"Margriet is een vrouw die sterk in contact is met zichzelf en nauwgezet kan afstemmen op de ander. Hierbij kijkt en luistert ze aandachtig naar de ander, waardoor ze zich al snel kan inleven in de ander en vragen kan stellen die de ander in proces brengen. De grondtoon is positief ingesteld en met dat als startpunt lukt het haar ook om een confronterende houding aan te nemen."

"Ze benadert je op een zodanig afgestemde manier, dat deze direct met aandacht op je gericht is. Ze is authentiek. Dit zet ze handig in tijdens de therapie met als gevolg dat je snel een vertrouwensband opbouwt."

"Margriet heeft lef. Als ze niet goed weet wat ze in een situatie kan verwachten, kiest ze richting en gaat daar vervolgens voor. Daarbij kan ze een ook een stap naar achteren zetten om de ander ruimte te geven zelf aan de slag te gaan. Op die manier zorgt ze voor groei bij de cliënt."

"Margriet beschikt over procesbewaking. Ze onderhoudt het contact zeer nauwgezet. Het is prettig met haar samen te werken."