Contact

Margriet Formanoy 

Telefoonnummer: 06 52112898  

Email margrietformanoy@werkform.nl

KvK: 61295221

Human Factors NL

SRVB: 1010005881

AGB-code: 90101045

NIBIG: 528290

Prestatiecode: 24514


Waar ben ik te vinden?

Ik werk als wandelcoach met cliënten van Liberi door de duinen van Zuid-Kennemerland. Momenteel neem ik geen particuliere cliënten aan. Daarnaast werk ik af en toe op projectbasis voor bedrijven o.a. i.s.m. PreventPartner vanuit mijn huis in Haarlem. 

Tarieven

Een eerste kennismaking is vrijblijvend. In dit gesprek gaan we kijken of het klikt tussen ons en of ik kan bieden waar u naar op zoek bent. Een dergelijk gesprek duurt ongeveer een uur. Vervolgens komt Liberi met een voorstel. Het contact verloopt via hen. 

Niet tevreden over mij als therapeut?

Als psychomotorisch therapeut ben geregistreerd lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB, lidnummer 5881) en er wordt gewerkt volgens de beroepscode van deze vereniging. Mijn AGB code is 90101045. Wanneer u een klacht heeft over mijn functioneren die u meent niet met mijzelf te kunnen of willen oplossen, kunt u zich wenden tot het NIBIG. Klik hier voor de algemene voorwaarden voor vaktherapie van Werkform.