Contact

Margriet Formanoy - Klein Wolt 

Telefoonnummer: 06 52112898  

Email margrietformanoy@werkform.nl

KvK: 61295221

Human Factors NL

SRVB: 1010005881

AGB-code: 90101045

NIBIG: 528290

Prestatiecode: 24514


Waar ben ik te vinden?

Ik werk als ZZP'er bij Care to Change en Villa Uitzicht in Haarlem. Daarnaast wandel ik met cliënten van Liberi coaching door de duinen van Zuid-Kennemerland. Dit kunnen trajecten zijn waarbij psychomotorische therapie wordt vergoed binnen de basiszorg of specialistische zorg afhankelijk van de psychiatrische diagnose, of via de werkgever. Momenteel neem ik geen particuliere cliënten aan. Daarnaast werk ik op projectbasis voor bedrijven o.a. i.s.m. PreventPartner vanuit mijn huis in Haarlem. 

Tarieven

Een eerste kennismaking is vrijblijvend. In dit gesprek gaan we kijken of het klikt tussen ons en of ik kan bieden waar u naar op zoek bent. Een dergelijk gesprek duurt ongeveer een uur. Vervolgens kom ik met een voorstel. Het tarief is afhankelijk van het soort hulp dat wordt gevraagd. Wilt u informatie over de tarieven dat kunt u contact met me opnemen. 

Niet tevreden over mij als therapeut?

Als psychomotorisch therapeut ben geregistreerd lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB, lidnummer 5881) en er wordt gewerkt volgens de beroepscode van deze vereniging. Mijn AGB code is 90101045. Wanneer u een klacht heeft over mijn functioneren die u meent niet met mijzelf te kunnen of willen oplossen, kunt u zich wenden tot het NIBIG. Klik hier voor de algemene voorwaarden voor vaktherapie van Werkform.