WERKFORM
/

Margriet Formanoy

 

Werkform | Psychomotorische therapie

PMT is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten en problemen. Klachten zoals somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetproblemen of burn-out hebben ook een lichamelijke kant. Daarom richt een psychomotorisch therapeut zich speciaal op wat uw lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, uw manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving.

Ik hanteer daarbij een ervaringsgerichte werkwijze en maakt gebruik van bewegingsvormen en lichaamsgerichte technieken. Al doende leert u lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen en uw klachten en problemen anders te benaderen. Kortom: mindfulness in actie!


Werkwijze

Ik werk meestal in samenwerking met psychologen, vanuit de gedachte dat praten en bewegen elkaar heel goed aanvullen. Daarom werk ik vaak samen met Villa Uitzicht aan de Zijlweg in Haarlem, waar ik ook een praktijkruimte heb. De patronen die besproken worden met een psycholoog kunnen in de sessies met mij geoefend worden, zodat er ruimte komt voor nieuwe ervaringen en er geoefend kan worden met nieuw gedrag. Daarom noem ik psychomotorische therapie ook wel mindfulness in actie. Er worden nieuwe ervaringen opgedaan waarin iemand leert zijn of haar grenzen aan te geven en rekening te houden met zichzelf, in contact met anderen. 


Kennismaking

Een kennismakingsgesprek is kosteloos. U heeft geen verwijzing nodig van de huisarts. In dit gesprek gaan we kijken of het klikt tussen ons en of ik kan bieden waar u naar op zoek bent. Aanmelding voor een kennismakingsgesprek kan per telefoon of per email. Na dit gesprek kunt u besluiten om met mij door te gaan of niet. Vervolgens zal ik een intake doen en worden therapiedoelen besproken en een inschatting gemaakt van de therapievorm en het aantal sessies dat nodig is. Een individuele sessie duurt een uur. Een groepssessie duurt een uur tot anderhalf uur. Klik hier voor een algemene folder over PMT.


Werkvormen

Ontspanning

Regelmatig start er een groep waarin ontspanningsoefeningen centraal staan. Door middel van ontspanningsoefeningen kunt u weer grip krijgen op uw klachten. Het doel van de oefeningen is om door middel van lichamelijke ontspanning geestelijk ook weer meer te ontspannen. Voor meer informatie hierover, mail mij.


PMT (individueel of groep)

Het doel van deze therapie is om de eigen lichaamssignalen meer en beter te gaan herkennen en door deze lichaamssignalen te gaan koppelen aan emoties, gedrag en gedachten zichzelf beter te gaan begrijpen. Door het vergroten van lichaamsbewustzijn door lichaamssignalen beter te ervaren en de juiste betekenis te geven ben je meer in staat een evenwicht te brengen of te houden in het denken, voelen en handelen. Deze therapie wordt individueel in de praktijkruimte van Villa Uitzicht gegeven op dinsdagochtend en vrijdag. De groepstherapie wordt op vrijdagmiddag tweewekelijks in modulevorm gegeven. Voor meer informatie hierover, mail mij


Module "Be connected"

Een unieke ervaringsgerichte methode voor stresspreventie!

ervaren | bewust worden | praktisch | concreet | kleine groep | persoonlijke aandacht 

Een goede balans vinden tussen stress en ontspanning is heel persoonlijk en in deze prestatie- en resultaatgerichte maatschappij met enorm veel keuzemogelijkheden en een continue stroom aan externe prikkels een grote uitdaging voor iedereen. In deze module wordt jij bewust van jouw gedrag en de gedachten en gevoelens die daaraan ten grondslag liggen. Je leert ervaren waar jouw grenzen liggen en hoe je hier rekening mee kan houden in contact met anderen, vanuit een assertieve houding. Terugkerende thema’s gedurende de hele training zijn: grenzen, zelfbewustzijn, stress hanteren, autonomie en assertiviteit. 


Kosten en vergoeding

Eén uur therapie kost 75 euro inclusief BTW. Groepstherapie is afhankelijk van de groepsgrootte. Meestal bent u hierbij goedkoper uit. U krijgt van mij een factuur, deze betaalt u aan mij. Daarna kunt u deze zelf bij de zorgverzekeraar indienen. Afhankelijk van uw verzekering en de wijze waarop u bent verzekerd komt u in aanmerking voor een vergoeding. Het valt dan onder “alternatieve therapieën” (prestatiecode voor vaktherapie 24514). Kijk op www.vaktherapie.nl om te bepalen of uw verzekeraar de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) erkent als beroepsvereniging en hoe de vergoeding is geregeld. 


Klachten

Ik ben geregistreerd lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB, lidnummer 5881) en er wordt gewerkt volgens de beroepscode van deze vereniging. Mijn AGB code is 90101045. Wanneer u een klacht heeft over mijn functioneren die u meent niet met mijzelf te kunnen of willen oplossen, kunt u zich wenden tot het NIBIG. Klik hier voor de algemene voorwaarden voor vaktherapie van Werkform.