WERKFORM
/

Margriet Formanoy

 

Werkform | Margriet Formanoy

Werkform heeft twee takken, die zich beide bezig houden met balans. Met mijn kennis als psychomotorisch therapeut en ergonoom hoop ik werknemers meer in balans te krijgen en te houden. Leven en werken met bevlogenheid, met plezier en in balans geeft zoveel meer voldoening en maakt dat mensen beter kunnen én blijven presteren. Door mijn kennis in te zetten over de invloed van de omgeving en de organisatie van het werk in combinatie met kennis over vitaliteit en het belang van bewegen hoop ik iedereen een duw in de goede richting te kunnen geven! 


Voorbeeldprojecten

Training Participatieve Aanpak op organisatieniveau

In samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het VUmc hebben Huub Pennock en ik de training Participatieve Aanpak op organisatieniveau ontwikkeld voor arboprofessionals. Deze training is gebaseerd op een leidraad die is ontwikkeld in samenwerking met verschillende beroepsverenigingen op het gebied van arbeid en gezondheid. Op basis van wetenschappelijke inzichten is een stappenplan ontwikkeld waarmee arbo-professionals succesvoller kunnen implementeren. Om op de werkvloer duurzaam iets te veranderen, is het zinvol om zowel meerdere stakeholders te betrekken (o.a. werkgever, management, werkvloer, OR, arbo-dienst en P&O) als naar verschillende aspecten te kijken (techniek, organisatie en personeel). Alleen dan versterken de veranderingen elkaar en door het met elkaar te doen is de kans op acceptatie en de nieuwe werkwijze groter. 

Voor meer informatie klik hier


Leefstijl: wat werkt en wat niet? 

Voor het duurzaam inzetten van werknemers met fysieke onderbelasting en een hoge mentale belasting zijn al verschillende interventies onderzocht, waaronder lunchwandelen, het stimuleren van traplopen, fietsen naar het werk, groepsmotivatie gesprekken om doelen te stellen over een gezonde leefstijl, etc. Alles om een gezonde leefstijl te bevorderen. Maar niet alles werkt. Maar wat wel en waarom? Hierover is een Engelstalig wetenschappelijke publicatie geschreven in samenwerking met TNO en een Nederlandstalig populair wetenschappelijk artikel in het praktijkblad Veiligheid & Preventie.


Wetenschappelijke onderbouwing van de leergang Excelleren als Mens

Effectmeting van de programma’s (training en coaching) van Adatrium. Bij Adatrium ligt de focus op het individuele energiemanagement van de deelnemer. Hierbij is de doelstelling om fundamenteel inzicht te verwerven in het vermogen om bewust energie uit te geven, en deze nog bewuster weer op te laden. Hierbij worden vier menselijke energiebronnen zowel als losse bronnen maar ook in hun onderlinge samenhang intensief behandelt. De opgedane inzichten worden getransformeerd naar een persoonlijke leiderschapsstijl. Effecten zullen gemeten worden op oa.: vitaliteit, bevlogenheid, productiviteit, duurzame inzetbaarheid, werkvermogen. Om deze effecten te meten maak ik gebruik van gevalideerde vragenlijsten.


Fysieke belasting en werkdruk bij gynaecologen

In opdracht van Movir is een onderzoek gedaan naar fysieke belasting en werkdruk bij gynaecologen. Het onderzoek 'Fysieke belasting in de gynaecologische praktijk, oplossingen en denkrichtingen' (FGP) geeft niet alleen inzicht in belangrijke knelpunten in de werkzaamheden van een gynaecoloog. In de brochure waarin de resultaten worden gepresenteerd van dit onderzoek wordt advies gegeven hoe de fysieke belasting te verminderen tijdens de uitvoering en organisatie van werkzaamheden. Deze adviezen zijn getoetst op haalbaarheid, ergonomie, efficiëntie, praktische toepasbaarheid en draagvlak. De brochure is te bestellen bij Movir.


1309